Nieuws

Bij het werken met en aan machines en in het bijzonder bij hydraulische en mechanische persen dient de veiligheid van de gebruiker boven alles te worden gegarandeerd. Hoffmann-Metalcare komt daarom met de naloopwegmeting van hydraulische en mechanische persen. Hierbij wordt exact gemeten welke tijd er zit tussen het activeren van een (nood)stop en het werkelijk tot stilstand komen van de stoter. De afstand van de beschermingsinrichtingen rondom de machine kan hierop worden afgestemd.

06.11.2021

Machineveiligheid

Om de veiligheid van operators te waarborgen, wordt rondom hydraulische en mechanische persen gebruik gemaakt van beveiligingsinrichtingen. Hierbij kan worden gedacht aan vaste afschermingen maar ook aan lichtschermen. Welke veiligheidsafstand daarbij moet worden aangehouden, is gedefinieerd in de EN 999 (Veiligheid van machines - De plaatsing van beveiligingsinrichtingen in verband met naderingssnelheden van lichaamsdelen). Van groot belang daarbij is de weg die de stoter van een pers nog aflegt na activering van een noodstop (naloopweg).

Het regelmatig bepalen van deze afstand is van belang omdat de nalooptijd van een machine in bedrijf in het algemeen langer wordt. Mechanische slijtage of toepassing van een ander gereedschap op de pers kunnen daarvoor de oorzaak zijn. En met een langere nalooptijd is de bediener van de machine niet meer afdoende beschermd. Hoffmann-Metalcare kan de meting van de naloopweg verzorgen en zo bijdragen aan de veiligheid en bescherming van de bediener van machines.

Naloopwegmeting

Bij de naloopwegmeting wordt exact gemeten welke tijd er zitten tussen het activeren van een (nood)stop en het werkelijk tot stilstand komen van de stoter. Met deze exacte tijd wordt vervolgens aan de hand van de EN 999 de veilige afstand tussen lichtscherm en tafel bepaald. Deze norm omvat gedetailleerde aanwijzingen voor de berekening van de betreffende veiligheidsafstand. Hier spelen ook de activeringstijd en reactietijd van de componenten binnen het veiligheidscircuit een belangrijke rol.

Bij de naloopwegmeting wordt altijd het “worst case”-scenario gemeten; dat wil zeggen het tijdstip waarop de kracht het hoogst is. Er wordt gebruik gemaakt van uiterst nauwkeurige meetapparatuur, die in het millisecondebereik de tijd meet tussen de noodstopactivering en stilstand van de stoter; dit in een serie van metingen, waarbij met de gemiddelde waarde de juiste veilige afstand bepaald wordt. De metingen worden direct geprint en als controlestrook afgegeven. Ook wordt een keuringsplaatje met de bevinding op de machine aangebracht.